BFN
Bestelformulier
Kijk hier voor de premies voor de 3-jaars ENRA Fiets Verzekering
{"result":"fail", "msg":"Er is een fout gemaakt(001)"}
Gegevens deelnemer
Fiets en dealer
ENRA Fiets Verzekering
Coupons
Te betalen
Indien uw organisatie een maximaal bedrag hanteert, dient u het meerbedrag rechtstreeks bij de rijwielhandelaar af te rekenen.
Check hier premieoverzicht
Levering fiets
Zodra de leverweek van de bestelde fiets bekend is wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Indien u heeft gekozen voor een ENRA fiets verzekering zal Bedrijfsfietsen Nederland daar zorg voor dragen. Zodra Bedrijfsfietsen Nederland de benodigde gegevens van de rijwielhandelaar heeft ontvangen zal de polis worden opgemaakt (bij aflevering is de fiets verzekerd).

*Bij bestelling van de fiets via de website van BFN verklaart u zich akkoord met de voorwaarden, zoals van toepassing in het contract, e.e.a. zoals omschreven in de bij dit BFN-fietsplan behorende brochure en voor zover van toepassing zoals vermeld op het digitale aanvraagformulier online. Voor meer informatie neem contact met ons op.
071 5 89 62 33